Järnek eller Ilex Meserveae

Vad är Järnek?

Järnek är en buske som tillhör släktet Ilex. Det finns flera olika sorter av järnek, men de flesta är gröna och har runda, stora blad. Järnek Buskar kan växa upp till tre meter höga, och deras blommor är ofta lila eller rosa. De blommar på våren och får sedan frukter som liknar björnbär.

Var ska man plantera den

Järnek (Ilex aquifolium) och Ilex Meserveae är två olika arter av häckplanteringar. Järnek är vanligare i Europa medan Ilex Meserveae finns främst i Nordamerika. De skiljer sig åt i utseende, men båda är lika lätta att odla och vårda.

När det gäller valet av var man ska plantera sin häck, så finns det inget bestämt svar. Det beror helt på smak och behov. Vill man ha en tät och tjock häck för att avskärma insyn eller dölja något, då passar Järnek bäst. Om man istället vill ha en luftigare häck som släpper igenom lite mer ljus, då passar Ilex Meserveae bättre.

Båda arterna klarar sig bra i soliga och skuggiga lager, men Jarnnek trivs bäst i en något mer skuggig miljö medan Ilex Meserveae har en tendens att torka ut och bli brun i för stor sol.

Det finns inget bestämt svar på frågan om hur ofta man ska plantera sin häck, men det är allmänt accepterat att det är bäst att göra det ungefär var tredje år. Detta förhindrar att häcken blir för tjock och tät, vilket kan resultera i att den inte släpper igenom tillräckligt med ljus och luft.

Hur man planterar ilex

Trädgårdsmästare och skötselrådgivare brukar rekommendera att man planterar ilex på hösten, men det går också bra att plantera dem på våren. Ilex är en buske eller trädart som tillhör familjen hagtornväxter och finns i flera olika sorter. De flesta sorterna av ilex är törstande, medan andra är kalltoleranta. Plantera ilexbuskar i en solig eller halvskygg plats i din trädgård. Jagodbuskar behöver inte mycket gödning, men det kan vara bra att spruta dem med en allmän NPK-gödning för buskar och träd några veckor innan du planterar dem.

Det finns flera olika sorters rotstockar till ilexbuskar, så ta reda på vilken typ av rotstock som passar din sorts ilexbuske. Buskar med frilandrot har ofta bättre frosttolerans än buskar med krukrot, så dessa är ofta bättre att skaffa om du planterar på våren.

Plantera ilex i en busk- eller trädgårdsmöbler. Detta för att de flesta sorter av ilex gillar att ha lite trädgårdsjord omkring sig. De flesta buskar och träd behöver inte mycket jord, men det är bra om du har en kompost eller torvmedel till hands när du planterar ilexbuskar, bara för att vara på den säkra sidan.

När du ska gräva hålet för din ilexbuske, se till att det är ca dubbelt så stort som rotballen på busken. Försök alltid att gräva hålet så djupt som möjligt, detta för att undvika torra perioder under sensommaren.

Planteringsavstånd

Bäst av allt är att järneken inte behöver mycket vård och kan planteras ganska tätt. Planteringsavstånd för järnek är ungefär 1,5 meter mellan plantorna. Man kan också plantera flera plantor tillsammans i en kruka eller hög korg.